Jon Olsson
  • Anonym

    How about the blogging that you talked about?Hur är det med bloggandet som du tidigare talade om att du skulle börja med det igen??

  • Anonym

    Where is todays comment, var är dagens fråga??När börjar du blogga, du sa i en vlogg att du skulle börja igen med det??Har Janni eller du en öppen snapchat??