Jon Olsson
  • Daniel Borgelind

    LeMans 24 Hour race hur går det med den satsningen ? Med vänlig hälsning Daniel